Over ons

Verblijven in geschiedenis

Want bij ons
komt heden
en
verleden samen

Hieronder in een vogelvlucht de geschiedenis van
De Johanneshoeve door de jaren heen.
Een stuk geschiedenis waar we trots op zijn!
Awesome Image
1957

Bakker uit Vriezenveen naar de Dalweg

De familie Schipper woonde in Vriezenveen en runden een bakkerij en boerderij. De oudste zoons van opa Johannes Schipper (1887) waren in de bakkerij gekomen en opa besloot om het boerderijgedeelte verder te ontwikkelen. Er werd nog wat grond bijgekocht om in aanmerking te komen voor een ruilverkavelingsboerderij. Samen met zijn jongste zoon Roelof en schoondochter Gerrie vertrok opa naar het gebied ten noorden van Vriezenveen. In die tijd een hele onderneming. Geen telefoon, geen auto, dus met paard en wagen richting de Dalweg. Het eerste grootschalige ruilverkavelingsproject in Nederland.
Awesome Image
Awesome Image
1965

B(oer) en W(et)-houder

Door de jaren heen heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld. Opa Johannes was boer. Vader Roelof kwam in de plaatselijke politiek terecht. Hij was, zoals hij zelf zei: B(oer) en W(et-)houder. Menigeen kent Roelf van 'n Boosman vanuit zijn rol als wethouder en Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
1979

Bouw nieuwe ligboxenstal

Het boerenbedrijf groeit verder en zoon Johannes en dochter Anja waren geboren. Johannes is de beoogde bedrijfsopvolger. Toen hij als 18-jarige van de Middelbare Landbouwschool kwam, kreeg hij van zijn vader de verantwoordelijkheid voor het bedrijf. In 1979 wordt een nieuwe ligboxenstal gebouwd bij de Johanneshoeve. (de huidige zaal 'n Boosman)
1983

Nieuw leven op de boerderij

In 1983 trouwt Johannes met Hermie Bremmer. Vier kinderen worden geboren, Roelf-jan, André, Gerben en Juliantien. Het werk was zijn lust en zijn leven. Vooral de veefokkerij. Meedoen aan fokveedagen, met koeien en kalveren, op plaatselijk en regionaal niveau was de grote hobby van het groeiende gezin. Kampioen worden natuurlijk het allermooist. Dankzij de mooie resultaten kwamen heel wat veehouders/-liefhebbers, in de vorm van excursies, in onze stal en werden ze in de huiskamer gastvrij ontvangen met koffie en wat lekkers. Meerdere malen geselecteerd worden om mee te doen aan de Nationale Rundvee Manifestatie in Utrecht was elke keer weer een hoogtepunt. De open dagen voorafgaand aan de NRM op het eigen bedrijf waren voor de hele familie een happening. Alle koeien en het hele bedrijf werd gepoetst en netjes gemaakt om de binnen- en buitenlandse gasten te ontvangen. Koffie met krentewegge volgens het recept van bakker Opa Johannes Schipper, een hapje of drankje of zelfs een hele maaltijd. Het kon allemaal. En met heel veel plezier. We kijken er met zijn allen positief op terug.
Awesome Image
Awesome Image
2002

Stilstaan is..

In september 2002 wordt Johannes ziek. Burn-out. Het boeren hoeft voor hem niet meer. Uiteindelijk wordt besloten het vee te verkopen. Johannes knapt op en komt aan het werk in de melkveefokkerij. Stilstand is vaak achteruitgang, maar bij ons opende het deuren.
2009

Een grote stap

Hermie maakt, na een ingrijpende knie-operatie, plannen voor de verbouw van de gebouwen tot logeer- en vergaderlocatie, waar eind 2009 mee wordt begonnen. Een plan dat Johannes in eerste instantie niet zag zitten. Oma Gerrie heeft De Johanneshoeve geopend. De eerste gasten werden ontvangen en in 2012 werd een verbouwing afgerond zodat ook groepen ontvangen konden worden.
Awesome Image
Awesome Image
2013

Bakkerij

André werkte al jaren als kok bij diverse restaurants en in de 'vrije tijd' thuis bij de feestjes die steeds meer kwamen. Tot André het besluit nam om thuis fulltime aan de slag te gaan. Inmiddels waren er al een aantal dames aan de slag in de schoonmaak/horeca en groeide De Johanneshoeve.
Naast de feestjes wordt op ambachtelijke wijze door André samen met wijlen Coen Schipper, begonnen met het bakken van krentenwegge volgens het recept van bakker Johannes Schipper.
De krentenwegge die in de bakkerij aan het Westeinde werd gebakken was vroeger heel erg bekend. Van heinde en ver kwamen klanten naar de bakkerij om deze authentieke krentenwegge te kopen.
Op de zak staat dan ook “Onze krentenwegge is wijd en zijd bekend”. Johannes Schipper en de familie waren erg trots op deze krentenwegge. Waar, wanneer en hoe het recept van deze overheerlijke krentenwegge precies tot stand is gekomen is niet bekend. We weten wel dat Johannes Schipper een recept van Amsterdamse slofjes heeft mee genomen vanuit Haarlem. Dit kan en is misschien wel de grondlegger geweest van onze beroemde krentenwegge. Als Johannes Schipper en zijn zoons nu nog mochten weten dat deze ambachtelijke krentenwegge weer wordt gebakken op de Johanneshoeve zouden zij erg trots zijn.
2015

Uitbreiding van de kamers

Naast de appartementen die we al gerealiseerd hadden in de stallen worden in dit jaar de hotelkamers 'Betje', 'Grietje', 'Anke' en de 'Wagenschuur' gerealiseerd. Een upgrade in luxe en service richting de (toekomstige) gast.
2018

Verbouw ouderlijke woning en trouwen

2018 is een jaar van verandering op privé gebied. André trouwt met Lambertine Borger. Het ouderlijk huis dat in 1983 is gebouwd wordt uitgebreid en er ontstaat een twee-onder-een-kapwoning waar Johannes & Hermie en André & Lambertine gaan wonen.
2020

Verbouw en aanbouw Hooitas in een bewogen jaar

Onze zaal 'n Boosman wordt in de jaren hiervoor veel gebruikt voor feesten, partijen en vergaderingen. Zoveel dat wordt gekeken of uitbreiding mogelijk is. En dat is er, op de plek van de oude hooizolder wordt besloten een vergaderzaal te realiseren. De Hooitas wordt gebouwd en tevens wordt de receptie verplaatst en een compleet nieuwe entree gerealiseerd. Het entreegebouw, het grote zwarte gebouw aan de voorzijde, is haaks op de achterliggende gebouwen geplaatst. Precies zoals vroeger het huis ook stond met een klein laag dakje. Heden en verleden komen echt samen. De naam Hooitas wordt niet voor niets gekozen, zo noemden opa Roelf Schipper en oma Gerrie Schipper de hooizolder. In dit jaar doet corona intrede in Nederland, wie had dat gedacht. Een tijd van letterlijk stilstand in het bedrijf enerzijds en een enorme boost qua kamers anderzijds. André en Lambertine verwelkomen in dit jaar een dochter, Noah Schipper.
2022

Uitbreiding team

Lambertine werkte tot dit jaar buitenshuis, maar na de zomer begon het te knagen. Iedere dag op pad, een man en schoonouders met een succesvol bedrijf en een dochter. De keuze om bij De Johanneshoeve toe te treden zou eigenlijk over 4 jaar pas gemaakt moeten worden, maar dit werd eerder. 1 december 2022 is het zover en treed Lambertine ook toe in het bedrijf. Een verandering en toch ook weer niet, want de zaken gaan goed en hierdoor wordt het alleen maar stabieler.
Samen met de gehele familie Schipper werken we hard. Roelf-jan en Anne wonen samen met de kinderen bij op het erf, Gerben brouwt bier onder de naam Scheepsrecht Bier en b(r)ouwt hier samen met zijn vrouw Annemiek en kinderen aan. Juliantien maakt geregeld foto's en helpt waar het kan samen met Bjorn. Een echt familiebedrijf waar we met trots samen werken.
Over ons

Een verhaal
om verder
te vertellen

Wij houden van de geschiedenis waarin we leven. We mogen werken op de grond door onze voorouders ontgonnen en bewerkt en dat waarderen we enorm. Dat opa Johannes Schipper van Bakker tot Boer van carrière switchte en ook nog verhuisde naar ver buiten het dorp is erg bijzonder. De geschiedenis is voelbaar op De Johanneshoeve en dit verhaal vertellen we graag. Wij werken iedere dag hard om onze gasten tevreden te houden, te zorgen voor datgene wat we hebben gekregen en met liefde om te gaan met de aarde waarop we rondlopen.
Awesome Image
Awesome Image
Wij hopen dat u een beetje van onze geschiedenis mee krijgt en geniet van datgene wat door de jaren heen is opgebouwd. Waar passie is te voelen en waar we iedere dag met veel plezier onze energie insteken. Waar u een praatje bij de koffie op het Rustpunt maakt of aan de kassa als u krentenwegge van 'n Boosman koopt, eem vjeans kunt kuiern' vuur daj wier noar huus goat, het kan allemaal en wij genieten hier iedere dag van!
Logo Johanneshoeve


Snelle link

2023 © Fam. Schipper

nl_NLDutch